Izjava o povjerljivosti

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na internet stranicama koje održava i uređuje tvrtka Primus Contactus d.o.o. i koji su korištenjem tih stranica prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka Primus Contactus d.o.o.

Primus Contactus d.o.o. pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite  privatnosti korisnika.

Upućuju se krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije Primus Contactus d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@primus-contactus.hr

Upućuju se krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe internetskih stranica:
primus-contactus.hr
b-s.com.hr

Ukoliko se krajnji korisnik ne slaže s ovom izjavom o povjerljivosti, upućujemo krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi internetske stranice tvrtke Primus Contactus d.o.o.

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Primus Contactus d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu "Povjerljivost podataka" na internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici primus-contactus.hr.

Svaki krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove internetske stranice od strane krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene izjave o povjerljivosti podataka.

Primus Contactus d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog krajnjeg korisnika. Kada se krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na internetskim stranicama tvrtke Primus Contactus d.o.o., kao što su otvaranje korisničkog računa, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija Primus Contactus d.o.o. može od krajnjeg korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju vaše kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije uključene u identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka krajnjeg korisnika. Ako krajnji  korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.
 
Primus Contactus d.o.o.  neće dijeliti osobne podatke krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi  zahtijevaju. 

Osobne podatke će Primus Contactus d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. Primus Contactus d.o.o. može podijeliti osobne podatke krajnjeg korisnika s pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži Primus Contactus d.o.o. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na info@primus-contactus.hr  U toj e-mail poruci krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Kao uvjet kupnje Primus Contactus d.o.o. proizvoda i usluga, Primus Contactus d.o.o. traži dozvolu krajnjeg korisnika za slanje administrativne i promocijske e-mail poruke. Ukoliko krajnji korisnik ne želi  primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na info@primus-contactus.hr ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter  poruci. 

Zaštitu podataka Primus Contactus d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Primus Contactus d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s internetskih stranica koje su u vlasništvu tvrtke Primus Contactus d.o.o. te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Primus Contactus d.o.o. ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 14. godina te stoga ni jedan dio ovih internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 14. godina.